Gegevensbescherming

De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website is belangrijk voor ons. Neem daarom kennis van de volgende informatie:

Anonieme gegevensverzameling
In de regel kunt u onze website bezoeken zonder ons uw identiteit mee te delen. Wij komen alleen de naam van uw internetprovider te weten, de website vanwaar u ons bezoekt en de pagina’s die u op onze website bezoekt. Deze informatie wordt geanalyseerd voor statistische doeleinden. U blijft anoniem als individuele gebruiker.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een contract, bij het invullen van een contactformulier of bij het registreren voor gepersonaliseerde diensten.

Export en verwerking van gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte
Gegevens worden niet geëxporteerd naar landen buiten de EER.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden zonder uw toestemming alleen gebruikt om het contract uit te voeren, uw aanvragen te verwerken en u algemene informatie over ons bedrijf te sturen. Verder worden er geen gegevens aan derden doorgegeven, tenzij het recht om gegevens te delen voortvloeit uit relevante wettelijke normen, in het bijzonder het strafrecht. U kunt uw toestemming natuurlijk te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Externe koppelingen
Voor uw optimale informatie vindt u op onze website links die naar websites van derden verwijzen. Waar dit niet duidelijk herkenbaar is, geven wij aan dat het om een externe link gaat. Wij hebben geen invloed op de inhoud en het ontwerp van deze sites van derden. Bijgevolg zijn de garanties in deze gegevensbeschermingsverklaring daar uiteraard niet van toepassing.

Verdere informatie en contacten
Als u nog vragen hebt over “gegevensbescherming”, neem dan contact met ons op via het onderstaande e-mailadres. Daar kunt u vragen welke gegevens wij van u opslaan. Bovendien kunt u informatie, verzoeken om verwijdering en correctie van uw gegevens en suggesties te allen tijde per e-mail sturen naar het volgende e-mailadres:
info@ihr -wirtschaftslotse.de